Årsmøte 2021

01.10.21 | Nyhende

Hardanger Historielag held utsett årsmøte på Hardanger Folkemeuseum på Utne sundag 3. oktober kl 15:30.

 Kl 14:30 vert det open omvisning i utstillinga Opplut og belte med Agnete Sivertsen.
 
Fra pressemeldinga sendt ut i samband med denne omvisninga:
Hardanger folkemuseum hadde stor suksess med utstillinga 1000 bringklutar. I år har dei opna utstillinga Opplut og belte der dei har henta fram unike ting frå samlingane. Mangfaldet er stort i det materialet som seinare har blitt utgangspunkt for hardangerbunaden. Nesten alt museet har av belte, opplutar og sjonaleister er tatt fram. Noko går heilt tilbake til 1600-talet. Det har lenge vore rom for variasjon og kreativitet.
 
Omvisinga er lagt til årsmøtedagen for Hardanger Historielag, men denne programposten er open for alle interesserte. Historielaget spanderer billetten.  
 
Museumsstyrar Agnete Sivertsen kjenner bunads-samlingane i detalj og vi ser fram til ein presentasjon av utstillinga og ei omvising saman med ho. Vi får innblikk i ord som livkjole, liv, vest og opplut i materiale som silke, fløyel, damask og kalemank, – og med og utan sne eller «hakk». Nesten hundre opplutar er vist fram i utstillinga.
 
Belte finst òg i eit mangfald av teknikkar; krossting, smøyg, vevde belte og perlebelte som er sydd, tredd eller vevd. Motiva er geometriske figurar som kross, åttebladroser og rombeformer. Det var ikkje vanleg å ha same mønster på bringklut og belte tidlegare. Agnete er open for at vi kjem med spørsmål og synspunkt på dette.
 
Omvisinga er i forkant av årsmøtet til Hardanger Historielag.
Støtte til lokalhistorisk arbeid

Støtte til lokalhistorisk arbeid

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN...

Årboka Hardanger 2020 er ute

Årboka Hardanger 2020 er ute

Alle medlemer får ho i posten. Om nokon saknar ho eller har fått ny adresse i det siste, ber vi dykk senda e-post eller ringa oss. Og dei som har fått lyst til å bli medlemer kan melda seg inn her på sida. Kostar berre 100,- for første år, altså 2020. Årboka får du då...

Ei krafthistorisk vandring i Ålvikfjellet

Ei krafthistorisk vandring i Ålvikfjellet

Hardanger Historielag har dei siste åra gått nye vegar for å formidla historie frå Hardanger. For fjerde gong skipa vi i år til tur for alle interesserte. Målet er å skapa interesse for lokalhistoria, visa at vi er eit aktivt historielag og gjerne få nokre nye...