Årsmøte 2023

20.02.23 | Nyhende

Hardanger Historielag held årsmøte på Hardanger Folkemeuseum på Utne sundag 19. mars kl 16:30.

Etter årsmøtet vert det innlegg av Aud Mari Eitrheim som orienterer om 300 års-jubileet til Hesthamar Skrivargard, restaureringsarbeidet  og planane framover. Ho vil også orientera om prosjektet “Rettsløype- ei reise gjennom rettshistorie i Hardanger”.

Randi Jåstad vil orientera om Kvam Mållag sitt dialektprosjekt. Eit eksempel på Strandebarmsdelen av prosjektet kan du sjå her: https://sites.google.com/view/dialektstrandebarm/start

 

Hotell i særklasse

Hotell i særklasse

Laurdag 15. april ynskjer Hardanger Historielag, Kraftmuseet og Sentralbadet Litteraturhus i Odda velkomen til temadag om Hotel Hardanger og andre Hardanger-hotell med arkitekt Jess sin signatur. Billettar, kr 200,- / honnør 150,-, kan kjøpast på TicketCo «Hotell i...

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2023

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2023

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN...

Haustturen til Vallavik og Hallanger

Haustturen til Vallavik og Hallanger

Hardanger Historielag sin tur til Vallavik og Hallanger samla i alt 50 personar søndag 21. august 2022. Paul Wallevik som eig garden og husa i Vallavik no, tok raust imot oss i den gamle løa som han prøver å gjera til eit lite kultursenter. Dagen før hadde prosjektet...