Bibliografi

Bibliografien er ein søkbar database med oversikt over alt som er gjeve ut av historielaget heilt tilbake til 1908 då laget vart skipa. Me håpar at databasen er til nytte for alle som er interessert i lokalhistorie frå Hardanger.

Nettbutikk

Nettbutikken vår er mellombels ute av drift. Om du ynskjer å tinga gamle bøker/hefte, send ein e-post til post@hardanger-historielag.no

Nasjonalbiblioteket

Bla i digitaliserte utgåver av tidskriftet “Hardanger” i databasen til Nasjonalbiblioteket.

Klikk her for å koma til Nasjonalbiblioteket >>

 

Bli medlem

Historielaget har i dag ca. 800 medlemmer og ynskjer fleire. Er du interessert i lokalhistorie frå Hardanger er historielaget det rette for deg. Medlemsskapet kostar kr 240 pr. år. Innmelding via internett kr 100 første året.

Bli medlem