Dei flotte kyrkjebåtane i Hardanger er tema før årsmøtet 3. april

16.03.22 | Nyhende

I samband med årsmøtet 2022, inviterer Hardanger Historielag til foredrag om kyrkjebåtar i Hardanger.

Båtbyggjar Peter Helland Hansen ved Hardanger fartøyvernsenter omtalar foredraget sitt slik: “Bruken av kyrkjebåtar har rike tradisjonar i Hardanger. Både skriftlege og munnlege kjelder, biletkunsten, gamle fotografi og dei attlevande båtane og nausta peikar tilbake på ein stor kulturarv. Underteikna har i dei siste åra arbeid med å kartleggja desse tradisjonane og seinast i haust gjort feltarbeid for riksantikvaren. Noko av arbeidet og funna vil bli presentert i foredraget.” På fotoet ser vi Peter Helland Hansen i samtale med Joar Kvittingen som er deleigar i denne seksæringen. Foto: Lars Arvid Oma.

Arrangementet startar klokka 14.30 med foredraget som er ope for alle interesserte. Deretter avviklar vi årsmøtet klokka 15.30.

Medlemer og andre er velkomne til foredraget før årsmøtet. Fri inngang.

Presentasjon av Årboka 2023

Presentasjon av Årboka 2023

Vi ønskjer velkommen til presentasjon av Årboka 2023 på Norheimsund Bibliotek 6. desember kl 18.   Årboka er i år på over 200 sider fulle av gode artiklar og bilete fra Hardanger. Redaktør Knut Markhus og Heidi Richardson vil fortelja om boka.

Hotell i særklasse

Hotell i særklasse

Laurdag 15. april ynskjer Hardanger Historielag, Kraftmuseet og Sentralbadet Litteraturhus i Odda velkomen til temadag om Hotel Hardanger og andre Hardanger-hotell med arkitekt Jess sin signatur. Billettar, kr 200,- / honnør 150,-, kan kjøpast på TicketCo «Hotell i...

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Hardanger Historielag held årsmøte på Hardanger Folkemeuseum på Utne sundag 19. mars kl 16:30. Etter årsmøtet vert det innlegg av Aud Mari Eitrheim som orienterer om 300 års-jubileet til Hesthamar Skrivargard, restaureringsarbeidet  og planane framover. Ho vil også...