Amtsagronom Walin Jaastad og Ullensvangs Landboforening

Forfattar: Sjur K. Jaastad

Side 78

Kr 310,- Heftet denne artikkelen fins i kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.