En bondegut fra Hardanger som kansler iNorge i det 15de aarhundre. Hr. Ivar Vikingson fra Maage (og hans bror)

Forfattar: Espeland, Anton

Side 50

Kr 500,- Nyprenta /innbunde tidskrift i to bind. Bøkene kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.