Jeg er som stålet og betongen. Føregangskvinna fru Alnæs

Forfattar: Skutlaberg, Marie Elisabeth

Side 45–52

Kr 250,- Heftet denne artikkelen fins i kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.