Kolltveit med Hellestad; Litt gards- og ættesoge

Forfattar: Kolltveit, Olav

Side 109

Nyprenta/innbunde tidskrift i tre bind. Utseld

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.