Litt om sigillografi og heraldikk illustrert med nokre vestnorske våpenskjold frå mellomalderen

Forfattar: Jo Rune Ugulen Kristiansen

Side 194

Kr 275,- Heftet denne artikkelen fins i kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.