På kryss og tvers gjenom ættene i Hardanger på 1200-1400-talet

Forfattar: Kolltveit, Olav

Side 79

Nyprenta/innbunde tidskrift i tre bind. Utseld

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.