Sak millom soknepr. Henrik a Møinichen i Ulvik og kyrkjeeigarane av Granvin kyrkja um bruksretten av Kyrkjeteigen i Granvin

Forfattar: Haukanes, Jon

Side 68

Kr 600,- Nyprenta/innbunde tidskrift i to bind. Bøkene kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.