Tek dei Steinsdalsfossen og legg i røyr, legg dei eit verdens vidunder i røyrene

Forfattar: Knut Markhus

Side 168

Kr 290,- Heftet denne artikkelen fins i kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.