Th. S. Haukenæs og pietismen i Hardanger

Forfattar: Arne-Ivar Kjerland

Side 6

Kr 275,- Heftet denne artikkelen fins i kan tingast ved å senda e-post til post@hardanger-historielag.no. Kostnad ved sending kjem i tillegg.

Nokre av hefta vert selde i pakkar. Ta kontakt på post@hardanger-historielag.no for prisar og informasjon om kva som er tilgjengeleg.