Kulturhistoriske dagar 2018 på Voss

22.04.18 | Arkiv

Voss sogelag sto for dei kulturhistoriske dagane og årsmøtet til Hordaland sogelag 2018. Leiar i Hardanger historielag, Marit Bleie Mannsåker og styremedlem Brita Jordal representerte styret vårt i år.

Årsmøtet vart greitt avvikla og Knut Farestveit vart attvald som leiar for eit nytt år. Hordaland Sogelag har ein god arbeidsplan og styret arbeider godt. Bømlo tur-og sogelag, Etne sogelag, Tysnes sogelag og Fjell kulturminnelag er representert i styret.
Vossingane hadde lagt opp eit svært kjekt program for dei 30 deltakarane frå 16 lokallag (av i alt 33) som var med. Vi gjekk over den legendariske Tintrabrua, fekk grundige orienteringar på Bergslitræet der dei kjende Bergslien-kunstnarane Brynjulf og Knut vaks opp, og vi hadde eit opplevingsrikt besøk i Hedleberget på Kyte. http://www.hedlebergetvoss.no/ Dagen etter gav museumsstyrar Eirik Helleve ei lærerik og humoristisk omvising i Mølstertunet og presenterte den flotte 3D-modellen av Voss sentrum anno 1930, slik det såg ut før tyske bombefly øydela store deler av Vossevangen. Vi kan trygt slå fast at Voss har mange og varierte besøksmål for kulturinteresserte. Sjå sjølv på nettsidene.https://www.visitvoss.no/kva-skjer/ope-pa-bergslitraeet-p3420733
Til sist vil vi oppmoda medlemene våre om å følgja med på nettsida til Hordaland sogelag der dei annonserer turar for kvar sommarsesong. Årets tur går til Scottland og Shetland og er diverre alt fullteikna.
Brita Jordal

Voss sogelag sto for dei kulturhistoriske dagane og årsmøtet til Hordaland sogelag 2018. Leiar i Hardanger historielag, Marit Bleie Mannsåker og styremedlem Brita Jordal representerte styret vårt i år.

Årsmøtet vart greitt avvikla og Knut Farestveit vart attvald som leiar for eit nytt år. Hordaland Sogelag har ein god arbeidsplan og styret arbeider godt. Bømlo tur-og sogelag, Etne sogelag, Tysnes sogelag og Fjell kulturminnelag er representert i styret.

Vossingane hadde lagt opp eit svært kjekt program for dei 30 deltakarane frå 16 lokallag (av i alt 33) som var med. Vi gjekk over den legendariske Tintrabrua, fekk grundige orienteringar på Bergslitræet der dei kjende Bergslien-kunstnarane Brynjulf og Knut vaks opp, og vi hadde eit opplevingsrikt besøk i Hedleberget på Kyte.

http://www.hedlebergetvoss.no/

Dagen etter gav museumsstyrar Eirik Helleve ei lærerik og humoristisk omvising i Mølstertunet og presenterte den flotte 3D-modellen av Voss sentrum anno 1930, slik det såg ut før tyske bombefly øydela store deler av Vossevangen. Vi kan trygt slå fast at Voss har mange og varierte besøksmål for kulturinteresserte. Sjå sjølv på nettsidene.

https://www.visitvoss.no/kva-skjer/ope-pa-bergslitraeet-p3420733

Til sist vil vi oppmoda medlemene våre om å følgja med på nettsida til Hordaland sogelag der dei annonserer turar for kvar sommarsesong. Årets tur går til Scottland og Shetland og er diverre alt fullteikna.

Brita Jordal

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Hardanger Historielag held årsmøte på Hesthamar skrivargard sundag 7. april kl 15:30. Etter årsmøtet kan de vera med på skrivargarden sitt program kl 17.00 der Guttorm Rogdaberg og Brita Jordal fortel om "Hardangerforfattaren Gro Holm - ei av fire store". Her er det...

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2024

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2024

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN...

Årboka HARDANGER 2023

Årboka HARDANGER 2023

Alle medlemer skal no ha fått årboka i posten. Men saknar du ho må du melda frå til leiar Gunnar I. Folkedal, på telefon eller e-post som du finn her på nettsida vår. Det kan vera at vi har feil postadresse til deg, eller det kan ha blitt ei feil i utsendinga.   ...