Utlysing av midlar 2019

09.02.19 | Arkiv

Har du eit lokalhistorisk prosjekt på gang ? Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia.

Send søknad til Hardanger Historielag, 5777 GRIMO eller   post@hardanger-historielag.com

Søknaden skal innehalda budsjett og finansieringsplan for prosjektet

 

Årboka HARDANGER 2022

Årboka HARDANGER 2022

Alle medlemer skal no ha fått årboka 2022 i posten. Om du saknar årboka for 2022, kan det vera at vi har feil adresse. Kanskje har du flytta, fått ny adresse eller fått postboks? Vi ber dykk senda adresse-endring i e-post til post@hardanger-historielag.no eller ringja...