Utlysing av midlar 2019

09.02.19 | Arkiv

Har du eit lokalhistorisk prosjekt på gang ? Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia.

Send søknad til Hardanger Historielag, 5777 GRIMO eller   post@hardanger-historielag.com

Søknaden skal innehalda budsjett og finansieringsplan for prosjektet

 

Frå Moster til Hardanger. – Temahelg 16.–17. november

Frå Moster til Hardanger. – Temahelg 16.–17. november

2024 er eit stort jubileumsår i Noreg. Vi feirar at det er1000 år sidan kristenretten vart innført på Moster, og 750 år for Magnus Lagabøte si landslov. Landslova av 1274 vart skriven i Bergen, men kva fekk lova å sei i Hardanger? – Meir enn vi tenkjer på til dagleg i...

Besøk på Nes gard

Besøk på Nes gard

Sundag 2. juni arrangerer vi besøk på Nes gard.   Garden er eigd av Geirmund Nes og ligg mellom Øystese og Norheimsund (Hardanger Feriesenter). Han har bygd opp ein klosterhage og har eit privat museum med svært mange interessante gjenstandar. Dessutan er han ein...

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Hardanger Historielag held årsmøte på Hesthamar skrivargard sundag 7. april kl 15:30. Etter årsmøtet kan de vera med på skrivargarden sitt program kl 17.00 der Guttorm Rogdaberg og Brita Jordal fortel om "Hardangerforfattaren Gro Holm - ei av fire store". Her er det...