Desse lokalhistoriske prosjekta fekk stønad i 2021:
Hesthammar skrivargard      Rettsløype                     Kr 15 000
Hardanger Folkemuseum     Skautafelling                 Kr 15 000
Granvin Sogelag                  Munnlege opptak           Kr 5 000
Kvam Mållag                        Dialekt ord og -uttrykk    Kr 5 000