Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia.

Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN eller gunnari@folkedal.net.

Søknaden skal innehalda omtale, budsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Frist 1. mars 2021.