Vellukka årsmøte 2021

07.10.21 | Nyhende

Gunnar Ingvaldsson Folkedal vart attvald som leiar i Hardanger Historielag.

Også dei andre tok attval og styret kan arbeida vidare i eit godt samarbeidsklima. Ei hovudsak framover blir å få flytta bibliografien for årbøkene over frå dei gamle til dei nye heimesidene og å leggja til rette for “pakkesal” av eldre trykte årbøker/hefte med meir.

Omvisinga med Agnete Sivertsen i utstillinga Opplut og belte trekte godt med folk. Omlag 30 var med der, medan berre 13 medlemer stoppa til årsmøtet. Hardanger Folkemuseum har verkeleg ei skattkiste med eldre draktdeler. Og det er ingen tvil om at jentene og kvinnene i Hardanger har late seg inspirera til å ta i bruk mange typar stoffer og fargar tidlegare òg.

Helsigvis blir utstillinga ståandeneste lenge, og mange kjem heilt sikkert tilbake for å sjå nærare på mønster til vakre belte.
Frå Moster til Hardanger. – Temahelg 16.–17. november

Frå Moster til Hardanger. – Temahelg 16.–17. november

2024 er eit stort jubileumsår i Noreg. Vi feirar at det er1000 år sidan kristenretten vart innført på Moster, og 750 år for Magnus Lagabøte si landslov. Landslova av 1274 vart skriven i Bergen, men kva fekk lova å sei i Hardanger? – Meir enn vi tenkjer på til dagleg i...

Besøk på Nes gard

Besøk på Nes gard

Sundag 2. juni arrangerer vi besøk på Nes gard.   Garden er eigd av Geirmund Nes og ligg mellom Øystese og Norheimsund (Hardanger Feriesenter). Han har bygd opp ein klosterhage og har eit privat museum med svært mange interessante gjenstandar. Dessutan er han ein...

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Hardanger Historielag held årsmøte på Hesthamar skrivargard sundag 7. april kl 15:30. Etter årsmøtet kan de vera med på skrivargarden sitt program kl 17.00 der Guttorm Rogdaberg og Brita Jordal fortel om "Hardangerforfattaren Gro Holm - ei av fire store". Her er det...