Vellukka årsmøte 2021

07.10.21 | Nyhende

Gunnar Ingvaldsson Folkedal vart attvald som leiar i Hardanger Historielag.

Også dei andre tok attval og styret kan arbeida vidare i eit godt samarbeidsklima. Ei hovudsak framover blir å få flytta bibliografien for årbøkene over frå dei gamle til dei nye heimesidene og å leggja til rette for “pakkesal” av eldre trykte årbøker/hefte med meir.

Omvisinga med Agnete Sivertsen i utstillinga Opplut og belte trekte godt med folk. Omlag 30 var med der, medan berre 13 medlemer stoppa til årsmøtet. Hardanger Folkemuseum har verkeleg ei skattkiste med eldre draktdeler. Og det er ingen tvil om at jentene og kvinnene i Hardanger har late seg inspirera til å ta i bruk mange typar stoffer og fargar tidlegare òg.

Helsigvis blir utstillinga ståandeneste lenge, og mange kjem heilt sikkert tilbake for å sjå nærare på mønster til vakre belte.
Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Hardanger Historielag held årsmøte på Hesthamar skrivargard sundag 7. april kl 15:30. Etter årsmøtet kan de vera med på skrivargarden sitt program kl 17.00 der Guttorm Rogdaberg og Brita Jordal fortel om "Hardangerforfattaren Gro Holm - ei av fire store". Her er det...

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2024

Støtte til lokalhistorisk arbeid 2024

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN...

Årboka HARDANGER 2023

Årboka HARDANGER 2023

Alle medlemer skal no ha fått årboka i posten. Men saknar du ho må du melda frå til leiar Gunnar I. Folkedal, på telefon eller e-post som du finn her på nettsida vår. Det kan vera at vi har feil postadresse til deg, eller det kan ha blitt ei feil i utsendinga.   ...