Vellukka årsmøte 2021

07.10.21 | Nyhende

Gunnar Ingvaldsson Folkedal vart attvald som leiar i Hardanger Historielag.

Også dei andre tok attval og styret kan arbeida vidare i eit godt samarbeidsklima. Ei hovudsak framover blir å få flytta bibliografien for årbøkene over frå dei gamle til dei nye heimesidene og å leggja til rette for “pakkesal” av eldre trykte årbøker/hefte med meir.

Omvisinga med Agnete Sivertsen i utstillinga Opplut og belte trekte godt med folk. Omlag 30 var med der, medan berre 13 medlemer stoppa til årsmøtet. Hardanger Folkemuseum har verkeleg ei skattkiste med eldre draktdeler. Og det er ingen tvil om at jentene og kvinnene i Hardanger har late seg inspirera til å ta i bruk mange typar stoffer og fargar tidlegare òg.

Helsigvis blir utstillinga ståandeneste lenge, og mange kjem heilt sikkert tilbake for å sjå nærare på mønster til vakre belte.
Støtte til lokalhistorisk arbeid

Støtte til lokalhistorisk arbeid

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Søknad kan sendast til Hardanger Historielag, Folkedalsvegen 286, 5736 GRANVIN...

Årboka Hardanger 2020 er ute

Årboka Hardanger 2020 er ute

Alle medlemer får ho i posten. Om nokon saknar ho eller har fått ny adresse i det siste, ber vi dykk senda e-post eller ringa oss. Og dei som har fått lyst til å bli medlemer kan melda seg inn her på sida. Kostar berre 100,- for første år, altså 2020. Årboka får du då...

Ei krafthistorisk vandring i Ålvikfjellet

Ei krafthistorisk vandring i Ålvikfjellet

Hardanger Historielag har dei siste åra gått nye vegar for å formidla historie frå Hardanger. For fjerde gong skipa vi i år til tur for alle interesserte. Målet er å skapa interesse for lokalhistoria, visa at vi er eit aktivt historielag og gjerne få nokre nye...